>>>ข้าวกล้องเพาะงอกเบญจกระยาทิพย์  แรกผลิ BBM<<<

เป็นข้าวกล้องเพาะงอก สูตรพิเศษ(ต้นตำหรับ)ที่เกิดจากการคิดค้น ทดลองและผสมข้าวสายพันธุ์ชั้นเลิศของประเทศไทย จำนวน 7 สายพันธุ์ โดยคุณหญิง พรรณทอง  มณีศิลป์ ผู้คิดค้นข้าวกล้องเพาะงอกเบญจกระยาทิพย์ BBM คนแรกของประเทศไทย

จุดเด่น

  • เป็นข้าวกล้องเพาะงอกสูตร ที่  หุงแล้ว กลิ่นหอม นุ่ม รับประทานง่ายเหมาะกับทุกคนในครอบครัว
  • คุณค่าทางอาหารสูงและได้รับครบถ้วน ที่จำเป็นสำหรับร่างกาย
  • หุงรับประทานง่ายเหมือนข้าวขาวปกติ เพราะผ่านกระบวนการเพาะงอกแล้ว