>>> ข้าวกล้องเพาะงอก สูตร ข้าวดอกมะลิ กข 105<<<

(Thai Jasmin rice: Thai Hom Mali)เป็นข้าวสายพันธุ์ยอดนิยมสำหรับผู้บริโภคในประเทศและทั่วโลก เนื่องมาจากเอกลักษณ์อันมีชื่อเสียงของกลิ่นที่หอมและรสชาติที่ไม่มีข้าวพันธุ์ใดเหมือน  โดยเมื่อบริษัทข้าวแม่นำมาผ่านกระบวนการเพาะงอก(Germinated)ก็จะเติมเต็มทั้งคุณค่าทางอาหารและความอร่อยของตัวข้าวหอมมะลิ

จุดเด่น

  • กลิ่นหอมธรรมชาติ เมล็ดข้าวสวย เนื้อนุ่ม
  • รับประทานง่ายเหมาะกับผู้เริ่มทานข้าวกล้อง
  • คุณค่าทางอาหารครบถ้วนตามมาตรฐานข้าว