>>>ข้าวกล้องเพาะงอก สูตร ข้าวก่ำดอยมูเซอ<<<

ข้าวก่ำดอยมูเซอเพาะงอก เป็นการนำข้าวพื้นเมืองท้องถิ่นของชาวเขาเผ่ามูเซอที่อาศัยและทำการเพาะปลูกข้าวอยู่บริเวณพื้นที่ราบสูงของดอยต่างๆในจังหวัดตาก ซึ่งคุณหญิงพรรณทอง มณีศิลป์ ได้ค้นพบและศึกษาคุณสมบัติของข้าวก่ำดังกล่าว ซึ่งพบว่า ข้าวก่ำดอยมูเซอ เป็นพันธุ์ข้าวที่มีเอกลักษณ์ คือ เป็นข้าวพันธุ์เมล็ดข้าวใหญ่ สีม่วงเข้ม ที่มีความทนทานต่ออากาศแล้งสูง ซึ่งทำให้ได้ข้าวมีคุณค่าทางอาหารสูง กว่าข้าวที่ปลูกในพื้นที่ราบลุ่ม และได้ทำการสนับสนุนให้ชาวเขาท้องถิ่น ได้เพาะปลูกข้าวพันธุ์ดังกล่าว