>>>ข้าวกล้องเพาะงอก สูตร ยอดดอย<<<

ข้าวกล้องเพาะงอก สูตรผสมที่เกิดจากการนำข้าวสายพันธ์ยอดดอย(ข้าวเมล็ดสั้น หรือ ข้าวญี่ปุ่น) ที่ทำการเพาะปลูกจากบนพื้นที่ราบสูง ซึ่งมีแร่ธาตุในดินสูงและหลากหลาย ทำให้ได้ข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและทานง่ายเหนียวนุ่ม

จุดเด่น

  • ข้าวจะเหนียว นุ่ม เหมาะกับการทำข้าวปั้น หรือ หุงเป็นข้าวต้ม
  • คุณค่าครบถ้วน ทั้งวิตามินและเกลือแร่
  • หุงรับประทานง่ายเหมือนข้าวขาวปกติ เพราะผ่านกระบวนการเพาะงอกแล้ว